P

Bewegen tegen Kanker //// Walking for Cancer research

Peter Karreman

Still to go

from €5.000 (64%)

(for English see below)

Nog geen jaar geleden verkondigde ik (Peter Karreman) trots en fier dat ik 100 jaar zou worden. Maar in oktober 2022 kreeg ik geheel onverwachts en uit het niets de diagnose uitgezaaide darmkanker. Een bericht dat mij en mijn gezin hard heeft geraakt. Ik zat net voor mijn pensioen en was in overleg met mijn werkgever om er nog een paar jaar aan vast te plakken. We hebben de discussie toen een andere wending gegeven. En vanaf dat moment wordt het dagelijkse leven ineens gevuld met tal van andere bezigheden. Ik heb tot dan zeker niet al mijn activiteiten gestaakt en blijf ook nu nog ambitieus en begin met nieuwe dingen.

Mijn fysieke conditie was al goed, maar die heb ik inmiddels naar een hoger niveau kunnen tillen. Ik heb mijn dagelijkse wandelingen en regelmatige fitnessoefeningen geïntensiveerd. Ik ben ervan overtuigd dat dit een positief effect heeft op het bestrijden van de kanker in mij. Naast de steun van mijn vrouw en kinderen heeft een positieve instelling ook zo zijn effecten. Van oktober 2022 tot half april 2023 werd de ontwikkeling van de darmkanker regelmatig gemonitoord en heb ik behandeling tot dan toe weten uit te stellen.

Vanaf half april zijn we dan toch gestart met de palliatieve behandeling met chemotherapie. Tijdens deze chemokuur van 18 weken loop ik voor het eerst de  Nijmeegse Vierdaagse. En dat wil ik niet zomaar doen, maar met deze loop wil ik ook geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Ik wil graag 5.000 euro ophalen voor het Radboud Oncologiefonds. Zij doen verschillende onderzoeken naar verschillende soorten kanker. Mijn interesse en donaties gaan daarbij  naar programma's met betrekking tot lichaamsbeweging.
(Radboud Oncologiefonds - www.radboudoncologiefonds.nl)

Zelf doe ik mee aan 2 studies via Radboud en Rijnstate, namelijk de AMICO studie (effecten van inspanningsinterventies tijdens chemo bij uitgezaaide darmkanker) en de EMOCA studie (emoties bij kanker). Als u meer wilt weten over deze onderzoeken, zie dan de onderstaande links naar hun websites
(AMICO studie - www.kanker.nl/trials/1191-amico--studie-dikkedarmkanker)
(EMOCA-studie - www.nvpo.nl/project/adaptieve-en-niet-adaptieve-emoties-bij-mensen-met-kanker-de-emoca-studie)

Ik waardeer elke donatie (want kanker is helaas nog steeds een van de grootste doodsoorzaken) en ik zal mijn uiterste best doen om de Vierdaagse dit jaar af te ronden (en wil zeker gaan voor een 2e editie in 2024).

Alvast bedankt,

Peter

 

Less than a year ago I (Peter Karreman) proudly proclaimed that I would hopefully reach 100 years old! However, in October 2022, out of the blue and completely unexpectedly, I was diagnosed with metastatic colon cancer. It was a message that hit me and my family hard. I was just approaching my retirement and was in consultation with my employer about committing to work for a few more years. Obviously, the diagnosis meant that the discussion took a different direction. From that moment on daily life has suddenly been filled with many other activities. I have certainly not ceased all my previous activities and even now remain ambitious and have started doing new things.

My physical condition was already good, but I have since been able to take it to a higher level. I have intensified my daily walks and regular fitness exercises because I am convinced that this has a positive effect on fighting the cancer in me. In addition to the support of my wife and children, a positive attitude also has its effects. From October 2022 to mid-April 2023, the development of the colon cancer was regularly monitored, and I initially managed to postpone the chemotherapy treatment.

From mid-April we started the palliative treatment with chemotherapy. During this 18-week chemo treatment I will be walking the famous 'Nijmegen Four Day March' for the first time. On July 18/19/20/21 I will be walking 30 km a day for each of the 4 days. I don't just want to do that for fun, I also want to raise money for cancer research. I would like to collect €5,000 (euros) for the Radboud Oncology fund. Their programs research several cancer related fields. My interest and donations will go to programs related to physical exercise.
(Radboud Oncology fund - www.radboudoncologiefonds.nl)

I already participate in 2 studies via the hospitals Radboud and Rijnstate, namely the AMICO study (effects of exercise interventions during chemotherapy in metastatic colorectal cancer) and the EMOCA study (emotions during cancer). If you want to know more about these studies, see the links below to their websites
(AMICO study - www.kanker.nl/trials/1191-amico--studie-dikkedarmkanker)
(EMOCA study - www.nvpo.nl/project/adaptieve-en-non-adaptive-emotions-in-people-with-cancer-the-emoca-study)

Your support would be greatly appreciated. I will greatly appreciate every donation (because cancer is unfortunately still one of the biggest causes of death) and I will do my utmost to finish the Four Days of Marches this year (and definitely want to go for a 2nd edition in 2024!).

Thank you in advance,

Peter

View all
€50 01-06-2023 | 16:57 Respect heb ik voor jou!!!
€15 01-06-2023 | 05:09
€10 01-06-2023 | 00:04
€20 31-05-2023 | 21:42 Veel succes!
€15 31-05-2023 | 13:24 Peter, wat een kanjer ben jij!! Heel veel sterkte en succes