Kanker en kinderwens

Het behouden van de vruchtbaarheid zou ook onderwerp van gesprek moeten zijn voor jonge vrouwen met kanker. Door chemotherapie en bestraling kunnen de eierstokken beschadigen waardoor een vrouw onvruchtbaar kan worden of de vruchtbaarheid vermindert. Dit kan ervoor zorgen dat de kinderwens van deze jonge vrouwen niet in vervulling kan gaan. Om de vruchtbaarheid te behouden kunnen we eicellen, embryo’s en eierstokweefsel invriezen en bij bestraling op de eierstok kan deze uit het bestralingsveld verplaatst worden.

We weten dat vrijwel alle jonge vrouwen met kanker zelf willen meebeslissen over het behouden van de vruchtbaarheid. Helaas is dit in de praktijk nog niet altijd het geval. Dit betekent dat vrouwen na de behandeling van kanker ernstige zorgen hebben over hun vruchtbaarheid en er spijt van hebben dat ze geen keuze hebben gehad:

“We hadden eigenlijk maar één doel en dat was overleven, en er is toen helemaal geen aandacht gegeven aan mijn kinderwens en mijn vruchtbaarheid. Nu ik het heb overleefd, had het heel anders kunnen zijn, ik had heel graag kinderen willen hebben en die zijn er nu niet.”

 

Dit willen wij heel graag voorkomen in de toekomst en daarom heeft ons project het volgende doel:

Jonge vrouwen met kanker ondersteunen in hun beslissing of ze wel of geen behandeling willen om hun vruchtbaarheid te behouden. We willen dat jonge vrouwen een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Keuzehulp
Om dit doel te bereiken hebben wij de keuzehulp ‘Kanker en Kinderwens’ ontwikkeld, samen met patiënten en zorgverleners. Voor iedere soort kanker die een jonge vrouw kan krijgen is een aparte keuzehulp gemaakt. Het geeft informatie over kankerbehandelingen, over hoe hoog het risico is om onvruchtbaar te worden door de kankerbehandeling en de verschillende mogelijkheden die er zijn om de vruchtbaarheid te behouden. Maar het gaat ook in op wat de gevolgen zijn als je wel of geen vruchtbaarheidsbehandeling kiest.

Wij hebben de keuzehulp ‘Kanker en Kinderwens’ inmiddels voorgelegd aan vrouwen die in het verleden deze beslissing hebben genomen, maar regelmatig ook niet wisten dat ze hierover een beslissing konden nemen. Zij zijn allemaal heel erg tevreden over de keuzehulp en hadden deze graag willen gebruiken toen zij de keuze moesten maken. Om zo snel mogelijk alle vrouwen in Nederland de kans te geven om de keuzehulp te gebruiken, hebben wij uw steun nodig!

Uw bijdrage
Een donatie maakt het mogelijk dat de keuzehulp ‘Kanker en Kinderwens’ wordt aangeboden aan iedere jonge vrouw met kanker in heel Nederland. Om dit te bereiken zullen de onderzoekers hulpmiddelen ontwikkelen waarmee de keuzehulp snel onderdeel kan worden van de dagelijkse zorg voor jonge vrouwen met kanker.

De hoofdonderzoeker van dit project is professor dr. D.M.M. Braat
De mede-onderzoekers zijn Dr. C.C.M. Beerendonk, Dr. R.P.M.G. Hermens

Helpt u Didi mee haar onderzoek te realiseren?  
Dat kan! Klik op de 'Doneer nu'-knop. In actie komen voor het onderzoek van prof. dr. Didi Braat kan ook. Klik dan op 'Start actie'.

Wilt u liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Dat kan via NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1836.

 

 

Contactgegevens team 

Door middel van de bijdrage van donateurs willen wij onderzoeken waarom nog niet iedere jonge vrouw met kanker geïnformeerd wordt en streven wij ernaar om dit te verbeteren. Het ontwikkelen en het later invoeren van een innovatief, goed onderbouwd, “Kanker en Kinderwens programma” in het Radboudumc en andere Nederlandse ziekenhuizen zal leiden tot een betere kwaliteit van de zorg op het gebied van de fertiliteitspreservatie. Hierdoor zullen vrouwen beter geïnformeerd zijn en zullen meer vrouwen kunnen meebeslissen over hun toekomstige vruchtbaarheid en zich later minder zorgen maken over hun (on)vruchtbaarheid. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere kwaliteit van leven voor jonge vrouwen na kanker.

View all
€25 18-09-2022 | 19:28
€6,293 04-01-2022 | 13:04
€15 21-09-2021 | 22:50 To: Twente
€4,531 19-08-2021 | 11:35
€25 23-06-2021 | 10:36