Palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker

Closed You can't donate or start fundraising anymore
Target reached Normal 1a70b8c45a09ea50dc68c48dfd6dcea1084e18df
from € 20.000 (100%)

Als een patiënt met kanker niet meer geneest, is palliatieve zorg - het verlichten van het lijden tot aan de laatste levensfase en het verhogen van de kwaliteit van leven - een belangrijk onderdeel in het laatste behandeltraject. Soms lijden patiënten aan ernstige en onbehandelbare symptomen, en dan kan palliatieve sedatie in beeld komen. Dr. Jeroen Hasselaar: ‘Meer onderzoek stelt ons in staat de patiënt nog betere zorg te bieden in deze laatste levensfase. Bij deze haalbaarheidsstudie ligt de nadruk op de vormgeving en acceptatie van monitoring bij alle betrokkenen.’

Bij terminale patiënten wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van continue palliatieve sedatie tot aan het overlijden, inmiddels bij 18% van de sterfgevallen in Nederland. Palliatieve sedatie betreft het doelbewust verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit op basis van een of meerdere onbehandelbare symptomen in de laatste levensfase. Hoofdzakelijk gaat het om patiënten met kanker.

Weinig klinisch onderzoek
Voor patiënt en familie kan de laatste levensfase en de daarbij horende behandeling een emotionele gebeurtenis zijn in het kader van afscheid nemen van het leven. Toch is er relatief weinig klinisch onderzoek naar palliatieve sedatie gedaan. Wij weten bijvoorbeeld niet goed hoe het comfort van een gesedeerde patiënt geëvalueerd kan worden. De kwaliteit en het verloop van palliatieve sedatie gaat daarom nogal eens gepaard met onzekerheid bij familieleden en hulpverleners.

Wij willen graag een mobiele monitoring ‘kit’ ontwikkelen om het verloop van continue palliatieve sedatie te monitoren. Digitale monitoring tijdens palliatieve sedatie is op dit moment niet gebruikelijk. Met dit project willen wij terminale oncologische patiënten die een sedatietraject ingaan, observeren op een aantal belangrijke parameters zoals hartfrequentie, stress levels en observationele schalen over comfort en diepte van de sedatie. Daarvoor volgen we 15 gesedeerde patiënten met gevorderde kanker. Tot slot willen wij dit evalueren aan de hand van ervaringen van zorgverleners en familieleden.

Aanvulling
Met de resultaten van ons onderzoek verwachten we dat gesedeerde patiënten in de laatste levensfase beter te monitoren zijn waardoor uiteindelijk zowel de kwaliteit van het medisch handelen als het ervaren comfort van de terminale patiënt toeneemt. Door dit op een laagdrempelige en niet belastende wijze te doen, denken wij dat het voor patiënt, familie en zorgverlener een acceptabele werkwijze kan zijn die aanvullend - niet vervangend - is op goede begeleiding in de laatste levensfase. Wij zijn ook benieuwd naar de ervaringen van familieleden over de inzet van kwaliteitsmonitoring, juist omdat palliatieve sedatie een emotionele gebeurtenis kan zijn. In deze haalbaarheidsstudie ligt de nadruk op de vormgeving en acceptatie van monitoring bij betrokkenen en minder op klinische effectmetingen.

Steun aan onderzoek
Waar draagt u aan bij? Aan een haalbaarheidsstudie, waarbij onderzoekers de acceptatie en de vormgeving van monitoring bij betrokkenen in kaart brengen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het consultteam palliatieve zorg en het desbetreffende onderzoeksteam van het Radboudumc. Zij begeleiden veel palliatieve sedatietrajecten, in samenwerking met de verpleegafdeling oncologie.

Alle hulp aan het onderzoek is welkom! U kunt financieel bijdragen aan dit onderzoek door een donatie te doen aan het Radboud Oncologie Fonds. Bij vermelding van code ROF1819 zal het geld ondergebracht worden bij het onderzoek naar palliatieve sedatie bij ongeneeslijke kanker.

Helpt u Jeroen mee zijn onderzoek te realiseren?  
Klik dan op de 'Doneer nu'-knop. In actie komen voor het onderzoek van dr. Jeroen Hasselaar kan ook. Klik dan op 'Start actie'.

Wilt u liever uw donatie overmaken via ons rekeningnummer? Dat kan via NL34RABO 033 00 00 039 o.v.v. ROF1819.

View all
€ 16.669 14-12-2020 | 11:30
€ 50 02-07-2020 | 12:52 Ik heb meerdere gezinsleden zien sterven mbv palliatieve sedatie. Deze zorg was indrukwekkende ervaring en gun ik ieder toe die dit nodig heeft.
€ 1.000 23-12-2019 | 15:37 Wij als Vollenbroek Betonbouw doneren jaarlijks de kosten die wij vroeger aan relatiegeschenken hadden aan een goed doel. Dit jaar is dit het Oncologie Fonds geworden. De reden hiervoor is dat deze ziekte ons helaas momenteel van heel dichtbij raakt en we in het Radboud naar onze mening prima geholpen worden en zijn.
€ 2.281 12-12-2019 | 16:22 Donatie n.a.v. aangevraagde bijdrage