Prompt een Snor

Kom ook in actie voor persoonsgerichte behandelingen bij prostaatkanker


Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van ­kanker onder mannen. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 12.000 mannen de diagnose ­prostaatkanker. Als het aan ons in het Radboudumc en CWZ ligt ­verandert dat perspectief zo snel ­mogelijk. 

November is prompt-een-snor-maand
Onze bevlogen artsen, verpleegkundigen en ­onderzoekers komen samen in actie en laten hun snor staan. Doe jij ook met ons mee? Laat je snor staan en zamel geld in voor belangrijk onderzoek naar prostaatkanker.

“Behandeling van uitgezaaide prostaatkanker kan het beste op basis van het genetische profiel van de tumor” aldus Niven Mehra, oncoloog in het Radboudumc. “In dit onderzoek gaan we specifiek op zoek naar patiënten met bepaalde tumor-profielen om hen daadwerkelijk een persoonsgerichte behandeling aan te bieden, vóórdat de standaard therapiemogelijkheden uitgeput zijn.”


Kom ook in actie!

Kom net als deze artsen ook in actie en maak via deze pagina je eigen actie aan. Dit duurt slechts drie minuten. Laat je snor staan en haal geld op voor dit belangrijke onderzoek. Liever niet de snor laten staan? Doneren mag ook!

Een uniek 'prompt een snor 'pin.
Bij deelname aan de actie ontvang je ook een mooie 'badge of honour' in de vorm van een pin. Draag deze met trots op je revers en laat zien dat je in actie komt voor onderzoek naar prostaatkanker. 

 De actie 'Prompt een Snor' heeft dit jaar twee onderzoeken in het Radboudumc geadopteerd als doelbesteding van de actie:

Onderzoek 1:
De meest effectieve therapie voor iedere patiënt met prostaatkanker 


In dit onderzoek gaan we specifiek op zoek naar patiënten met bepaalde tumor-profielen om hen daadwerkelijk een persoonsgerichte behandeling aan te bieden, vóórdat de standaard therapiemogelijkheden uitgeput zijn. In het Radboudumc is er veel expertise en de mogelijkheid tot het geven van (studie) behandelingen met doelgerichte therapieën, zoals de zogenaamde PARP-remmers en (checkpoint) immunotherapie. We stellen ons tot doel om te bewijzen dat voor deze patiënten moleculaire voorsortering plus een ‘gematchte’ (immuun)therapie veel beter werkt dan de gebruikelijke behandelwijze zonder vroegtijdig DNA-onderzoek. Om de uitkomsten van deze studie van direct nut te laten zijn voor prostaatkankerpatiënten is onze ambitieuze insteek dat we een positief resultaat direct implementeren in de landelijke gezondheidszorg.
Met het geld wat vorig jaar werd ingezameld konden we 80 patiënten de mogelijkheid voor moleculaire diagnostiek aan te bieden tot het einde van 2021. Wij willen daarom het PROMPT project amenderen en uitbreiden tot 600 patiënten (projectduur 3 jaar). Er zijn nog tekorten voor de kosten van de moleculaire diagnostiek. We hopen met de steun van het alle donateurs en actievoerders dit jaar 80 extra patiënten toe te kunnen voegen aan dit onderzoek.


Onderzoek 2:
Pionierswerk voor betere behandelingen van blaas- en prostaatkanker

Personaliseren van de behandeling van patienten met urogenitale tumoren middels immuun-fenotypering, het kweken van organoïden en next-generation sequencing (PIONEER)


Sinds enkele jaren is het mogelijk om uit tumorbiopten driedimensionale tumormodellen (organoïden) te kweken in het laboratorium Experimentele Urologie van het Radboudumc. Het vergelijken van het DNA van gekweekte organoïden uit o.a. prostaat- en blaaskankercellen heeft bevestigd dat organoïden zeer lang dezelfde moleculaire fouten bevatten als de oorspronkelijke tumor. Organoïden kunnen vervolgens worden gebruikt voor het breed testen van geneesmiddelen in de kweekfles, wat zeer waardevol kan zijn om te leren voorspellen wat de respons op therapie zal zijn. 

Naast de DNA profielen die in kaart worden gebracht in de tumormodellen en biopten, willen we het tumorweefsel wat afgenomen wordt ook gebruiken om de immuuncellen aanwezig in de kanker te karakteriseren. De samenstelling en activatie van immuuncellen in de tumor is namelijk van invloed gebleken op de voortgang van de ziekte en kan mogelijk ook voorspellend zijn voor de respons op een bepaalde therapie, zoals immunotherapie. We verwachten dat dit onderzoek belangrijke nieuwe inzichten kan geven in de relatie tussen tumor en immunologische eigenschappen en de gevoeligheid voor verschillende systemische therapieën.

Het kunnen uitvoeren van dit onderzoek betekent dat we beter kunnen inschatten welke vorm van blaas of prostaatkanker goed zal reageren op een bepaalde therapie. De uitkomsten van deze exploratieve studie dienen als basis voor een nieuwe klinische studie, waarmee de uitkomsten van de tumormodellen worden gekoppeld aan doelgerichte behandelingen voor patiënten met blaas- en prostaatkanker. Voor een patiënt kunnen de resultaten van dit onderzoek leiden tot minder onnodige en niet-effectieve behandelingen, waarmee de kwaliteit van leven zou kunnen verbeteren door onder andere minder blootstelling aan medicijnen en hun bijwerkingen. Bovendien kan de effectiviteit van de behandeling toenemen waarmee betere uitkomsten en genezingskansen worden verkregen!

Hoofdonderzoeker/aanvrager
dr. Niven Mehra

Mede-onderzoekers
prof. dr. Winald Gerritsen 
dr. Inge van Oort 
prof. dr. Maarten IJzerman 
prof. dr. Marjolijn Ligtenberg 
prof. dr. Katrien Grunberg 
prof. dr. Jack Schalken

Helpt u Niven mee zijn onderzoek te realiseren?  
Dat kan. Klik op de 'Doneer nu'-knop. In actie komen voor het onderzoek van dr. Niven Mehra kan ook. Klik dan op 'Start actie'.

 

 

 

Er zijn diverse mogelijkheden om onderzoek naar prostaatkanker structureel te ondersteunen

 

Klik hier als u onderzoek naar prostaatkanker structureel wilt ondersteunen

 

Klik hier als u periodiek belastingvrij wilt schenken voor onderzoek naar prostaatkanker in het Radboudumc

 

U kunt ook contact met ons opnemen om de diverse mogelijkheden te bespreken: 024-366 83 28

View all
€500 28-11-2021 | 22:09 Ik heb gedoneerd, omdat ik geloof in persoonsgerichte behandelingen. Zelf zit ik in actieve controle. Hopelijk nemen jullie deze groep ook mee in de studies. Zelf denk ik dat het goed zou zijn als DNA standaard in kaart zou worden gebracht bij alle prostaatkanker patiënten. Zeker als er gebiopteerd wordt en/of een behandeling in het verschiet ligt. Succes met het onderzoek! Dank!
€10 28-11-2021 | 11:09 Onderzoek blijft op alle gebieden noodzakelijk, dus alle bijdragen helpen!
€25 28-11-2021 | 08:49 To: Stijns Snorren Site
€10 27-11-2021 | 14:50 To: Een snor op de juiste plaats
€25 26-11-2021 | 19:46 To: Heb ik toch prompt een snor 2021 Jullie doen goed werk voor mijn vader, ga zo door!
View all

Masker van Nijmegen krijgt 'prompt een snor'

31-10-2021 | 16:37 Vanmiddag heeft het Radboud Oncologie Fonds, samen met artsen en onderzoekers van het Radboudumc én CWZ, het bekende kunstwerk Het Gezicht van Nijmegen een ferme blauwe snor gegeven. Deze ‘badge of honour’ wordt geplaatst als kick-off van de Prompt-een-snor-actie gedurende de maand Movember. In beide ziekenhuizen wordt in november extra aandacht besteed aan het belangrijke onderzoek naar urologische kankers bij mannen. Movember is een evenement dat internationaal en jaarlijks tijdens de maand november aandacht vraagt voor de gezondheid van de man, door mannen te vragen hun snor te laten staan. De aangroeiende snor en de reactie van andere mensen daarop zorgt ervoor dat de gezondheid van de man bespreekbaar wordt gemaakt en dat mensen worden uitgenodigd bij te dragen aan het ideaal van de snorrendragers; een betere en persoonsgerichte behandeling voor mannen met, uitgezaaide, prostaatkanker. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Gezicht voor alle mannen met prostaatkankerVoor de start van deze snorren-draag-maand is bewust voor het grote Romeinse masker gekozen. ‘We kunnen ons geen mooier punt voorstellen om naar Nijmegen te kijken dan door de ogen van het kunstwerk van Andreas Hetfeld. Daarom gebruiken we dit moment om gezicht te geven aan mannen met prostaatkanker. Om hen het best mogelijke perspectief te bieden, ook bij uitgezaaide prostaatkanker’, aldus Marieke Kokkeler, manager van het Radboud Oncologie Fonds.      PROMPT-onderzoekDr. Niven Mehra, Radboudumc: ‘Met het geld wat opgehaald wordt, gaan we specifiek op zoek naar patiënten met bepaalde tumor-profielen. Deze patiënten bieden we vervolgens een persoonsgerichte behandeling aan vóórdat de standaard therapiemogelijkheden uitgeput zijn. Hiermee willen we bewijzen dat voor deze patiënten moleculaire voorsortering plus een ‘gematchte’ (immuun-) therapie veel beter werkt dan de gebruikelijke behandelwijze zonder vroegtijdig DNA-onderzoek.’ Hartverwarmende verbroederingVorig jaar is met deze actie ruim 100.000 euro opgehaald waardoor het PROMPT-onderzoek direct kon starten. Ruim 40 artsen, verpleegkundigen, beveiligers, patiënten én betrokken familieleden, zowel mannen als vrouwen, kwamen samen in actie. Het enthousiasme, de gedrevenheid en verbroedering was overweldigend. Een anonieme donateur: ‘Een geweldig opbeurend onderzoek voor eenieder die hierbij betrokken is en ik hoop dat hiermee er een beter en spoedig uitzicht komt naar mogelijke bijdrage in de genezing.’ Snor op reisVanaf 1 november gaat de reuze blauwe snor op reis naar andere speciale locaties om aandacht te vragen voor de actie Prompt een snor. Zo verhuist de snor naar het Radboudumc, het CWZ en typische Nijmeegse publieke ruimtes zodat iedereen met de snor op de foto kan gaan. Meer informatie is te vinden op de actiepagina van Prompt een snor. Op deze pagina kunnen ook donaties worden gegeven.
Read more