Schildwachtklierlokalisatie bij keelkanker

Campaign is closed You can't donate or start fundraising anymore
Target reached
from € 18.495 (100%)

Kanker van de mond- en keelholte (hoofd-halskanker) is de 6e meest voorkomende kankersoort wereldwijd, met een sterfte van rond de 40‐60%. De belangrijkste behandelingsvormen van hoofd-halskanker zijn chirurgie (operatie) en radiotherapie (bestraling) of een combinatie van deze twee. Bij 70-75% van de patiënten maakt radiotherapie deel uit van de behandeling. De eerste uitzaaiingen van hoofd-halskanker manifesteren zich vrijwel altijd in de lymfeklieren van de hals. Het is gebleken dat van de patiënten waarbij met de moderne diagnostiek geen uitzaaiingen gevonden worden toch nog bij 20-30% hele kleine, microscopische uitzaaiingen in de lymfeklieren gevonden worden. Het is daarom dat bij bestraling vrijwel altijd de halsklieren meebehandeld worden.

Doel van onderzoek
Het doel van dit project is om een methode te ontwikkelen waarmee met grote betrouwbaarheid kan worden vastgesteld of er al dan niet microscopische uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren van de hals bij patiënten met hoofd-halskanker. Bij patiënten waarvan de lymfeklieren 'schoon' zijn, kan de bestraling beperkt worden tot alleen de oorspronkelijke tumor met aanzienlijke vermindering van de bijwerkingen terwijl de genezingskans even goed blijft.

Een zeer betrouwbare methode om uitzaaiingen in de lymfklieren op te sporen is de 'schildwachtklierprocedure'. Hierbij wordt rond de tumor een radioactieve merkstof (tracer) ingespoten. Via de lymfebanen wordt deze tracer afgevoerd naar de dichtstbijzijnde lymfklieren. Deze worden ook wel de 'schildwachtklieren' genoemd. Met behulp van een SPECT-scan kan de tracer en daarmee de schildwachtklier(en) gelokaliseerd worden. Op de operatiekamer worden deze klieren verwijderd en vervolgens door de patholoog onderzocht op aanwezigheid van microscopische uitzaaiingen. Deze methode wordt bij keelkanker nog niet toegepast, omdat tumoren in de keel niet makkelijk toegankelijk zijn voor injectie van de tracer.

Nauwkeurig toedienen
In dit project willen wij daarom een methode ontwikkelen waarmee de tracer kan worden toegediend via een flexibele scoop. Dit is een poliklinische procedure waarbij de tumor in de keel bereikt wordt met behulp van een flexibele slang met camera. De tracer kan ook worden ingespoten via deze flexibele scoop. Indien deze procedure uitvoerbaar blijkt te zijn kan in de toekomst met hoge mate van betrouwbaarheid worden bepaald of er al of niet microscopische uitzaaiingen in de lymfeklieren aanwezig zijn. Als de klieren niet aangedaan blijken te zijn, kan de bestraling beperkt blijven tot de tumor zelf.

Door als donateur bij te dragen aan dit project zal de behandeling van patiënten met keelkanker in de toekomst significant minder zwaar worden met op de lange termijn minder bijwerkingen en een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het leven.

View all
€ 908,62 11-06-2020 | 13:05 aanvulling uit onbestemde reserves
€ 5.857,38 11-06-2020 | 13:04
€ 11.729 15-01-2020 | 12:00